Különös közzétételi lista
Különös közzétételi lista


  A pásztói Mikszáth Kálmán Líceum Pedagógiai Programja 2013
    I. melléklet
    II. melléklet
    III. melléklet
   
  Házirend
   
  Szervezeti és Működési Szabályzat
   
  Az országos mérés-értékelés eredményei 2003-2012
   
  A 2013. évi érettségi vizsgaeredmények
A 2012. évi érettségi vizsgaeredmények
A 2011. évi érettségi vizsgaeredmények
A 2010. évi érettségi vizsgaeredmények
A 2009. évi érettségi vizsgaeredmények
   
  A tanulók kimaradása és évfolyamismétlése
   
  A tanórán kívüli egyéb foglalkozások-, szabadidős foglalkozások igénybevételének lehetőségei
   
  A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
   
  Az osztályozó vizsga szabályai
   
  Az iskolai osztályok, kollégiumi csoportok száma, a tanulók létszáma
   
  A 2013/2014 tanévi intézményi munkaterv - tanév rendje és feladatellátási munkaterv
   
  A 2013/2014 tanév térítési díjai, kedvezményekAz iskolai szóbeli vizsga témakörei a 8. osztályosok számára

Az Oktatási Hivatal számára készített hivatalos felvételi tájékoztató

Diákteljesítmény Elismerésének Szabályzata

Kollektiv Szerződés

Az iskola vizsgaszabályzata

Diákönkormányzat SzMSz

Szülői közösség SzMSz

Minőségirányítási program
IMIP eszközrendszer
IMIP szabályzatok
IMIP kiegészítése 1. Időterv
IMIP kiegészítése 2. Záradék
IMIP kiegészítése 3. Felhasznált dokumentumok

Szülői Közösség véleményezési határozata

Diákönkormányzat véleményezési határozata

Adatvédelmi Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat

Tornatermi Szabályzat

Studióhasználati Szabályzat

Informatika termek használati szabályzata

Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv

2005. évi mutatók 174 iskola között


 
 
Design by FőnixNet Informatika Copyright © 2011 MKG Pásztó